Công ty TNHH Công Nông Nghiệp Hà Nội
Số 26 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 8424 - 3791.7739 - Fax: 8424 - 3791.7618
Email: cnn.hanoi@yahoo.com
Website: http://www.kubotahanoi.com.vn