Hình ảnh   «   Hình ảnh - Sự kiện
Dây chuyền gieo mạ khay SR-K800VN
Khai trương TT sản xuất Mạ khay Kubota tại HTX Quảng Phú Cầu
Khai trương Trung tâm sản xuất mạ khay KUBOTA
IMG_8427.jpg
IMG_8244.jpg
IMG_8115.jpg
IMG_8105.jpg
IMG_8543.JPG
IMG_8092.jpg