Trình diễn máy cấy SPV-6CMD, Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội

Một số hình ảnh trong buổi trình diễn máy cấy tại HTX Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội