Giải bài toán cho mạ khay, cấy máy ở Hà Nội thế nào?

Mở đường link sau :

https://nongnghiep.vn/giai-bai-toan-cho-ma-khay-cay-may-o-ha-noi-the-nao-post237607.html?fbclid=IwAR0yE5ju0LEM4A0fhm2fMsAczWxvxfcFhVTEPFcPe1CgZUPl1hUmYJUsuEo