Hội nghị Cơ giới hóa đồng bộ tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

 

Ông Lê Văn Minh giám đốc Công ty đã khai mạc Hội thảo

 

 

Với gần 150 khách mời, bí thư chủ tịch huyện, các bí thư chủ tịch các xã, khách hàng  trong huyện đều tham gia đóng góp nhiều ý kiến bổ ích để thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, giảm bớt gánh nặng cho bà con một nắng hai sương trên đồng ruộng, giúp bà con nâng cao năng suất lúa trên cánh đồng, các khách hàng từ các xã trong huyện đến tham dự. Đa số bà con nông dân đều rất ủng hộ và đóng góp nhiều ý kiến hay và rất thiết thực để nâng cao hiệu quả việc đưa cơ giới hóa đồng bộ vào Nông nghiệp.

 

Các phóng viên từ Đài truyền hình Hà Nội, trung tâm Văn hóa Huyện, phòng truyền thông của Khuyến nông Huyện tham gia đưa tin.