Ngày hội Dịch vụ sửa chữa lưu động, Công ty Công Nông nghiệp Hà Nội

Ngày hội diễn ra trong không khí của ngày hội nhộp nhịp, đầm ấm, đồng thời cũng diễn ra Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về sử dụng, duy tu bảo dưỡng các loại máy Kubota.

 

Trong hai ngày làm việc với 10 kỹ thuật viên của Công ty Công Nông nghiệp Hà Nội và Kubota Việt nam. Ngày hội Dịch vụ đúng như một ngày hội, các HTX nông nghiệp và các chủ máy cũng như các lái máy đã đến tham gia vào ngày hội, vui vẻ, an toàn và đầm ấm.