Ngày hội xuống đồng, thôn Thúy Lai, xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày mùng 6 tết, ngày hội xuống đồng của bà con thôn Thúy Lai, xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Hà Nội.