Trung tâm Mạ khay máy cấy tại HTX Bình Minh

 

Để giúp bà con giảm bớt thời gian cho các công việc đồng áng, tiến tới nền nông nghiệp cơ giới hóa đồng bộ. Kubota là một trong những công ty hàng đầu về các máy móc nông nghiệp ở Nhật Bản.

 

 

Hai chuyên gia từ Kubota Nhật Bản (KBT) và các chuyên gia từ Kubota Việt Nam (KVC) cùng phối hợp với Công ty Công Nông nghiệp Hà Nội (CNN). CNN là một trong những đại lý cấp một của Kubota chuyên cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho nông nghiệp từ máy cày, bừa, kéo, máy gặt đập liên hợp cho tới các máy mọc phục vụ sau thu hoạch như : máy sấy lúa, máy xay sát, máy đánh bóng hạt,... đã tổ chức tập huấn về Mạ khay máy cấy.

 

 

Đào tạo cho bà con Qui trình làm mạ khay máy cấy và Lợi ích của việc cấy lúa bằng máy.

Các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam đã cho hướng dẫn bà con từ việc : Chuẩn bị đất, chuẩn bị giống, chuẩn bị mạ khay, máy gieo và chăm sóc mạ sau khi gieo. Hướng dẫn cho bà con Lợi ích của việc cấy bằng máy.