Máy gặt đập liên hợp Kubota DC 35

Liên hệ đặt hàng
Công ty TNHH 
Công Nông Nghiệp Hà Nội

Số 26, đường Phạm Văn Đồng,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tel: 04 - 3791.7739
Fax
: 04 - 3791.7618

Email: cnn.hanoi@yahoo.com 

Website:
www.kubotahanoi.com.vn
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC 35   Mã hàng: ( DC 35 )

Sản phẩm liên quan :